Kategori Kabar Media Center

𝗠𝗲𝗹𝗮𝗹𝘂𝗶 𝗠𝗮𝗸𝗮𝘀𝘀𝗮𝗿 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗙𝗼𝗿𝘂𝗺 𝟮𝟬𝟮𝟮, 𝗝𝗲𝗳𝗿𝗶𝗱𝗶𝗻 𝗣𝗿𝗼𝗺𝗼𝘀𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗼𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗕𝗮𝘁𝗮𝗺

𝐌𝐂 𝐏𝐞𝐦𝐤𝐨 𝐁𝐚𝐭𝐚𝐦 – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin Hamid, mewakili Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, hadir...

𝗥𝗮𝗸𝗲𝗿𝗻𝗶𝘀 𝗡𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗔𝗣𝗘𝗞𝗦𝗜 𝟮𝟬𝟮𝟮, 𝗝𝗲𝗳𝗿𝗶𝗱𝗶𝗻 𝗪𝗮𝗸𝗶𝗹𝗶 𝗪𝗮𝗹𝗶 𝗞𝗼𝘁𝗮 𝗕𝗮𝘁𝗮𝗺 𝗗𝗶𝗷𝗮𝗺𝘂 𝗣𝗲𝗺𝗸𝗼 𝗠𝗮𝗸𝗮𝘀𝗮𝗿

𝐌𝐂 𝐏𝐞𝐦𝐤𝐨 𝐁𝐚𝐭𝐚𝐦 – Wali Kota Batam Muhammad Rudi yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin Hamid mengikuti...

𝗥𝗮𝗸𝗲𝗿𝗻𝗮𝘀 𝗔𝗣𝗘𝗞𝗦𝗜 𝟮𝟬𝟮𝟮, 𝗧𝗲𝗻𝗮𝗴𝗮 𝗡𝗼𝗻 𝗔𝗦𝗡 𝗵𝗶𝗻𝗴𝗴𝗮 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗶𝗮𝗽𝗮𝗻 𝗣𝗶𝗹𝗸𝗮𝗱𝗮 𝗝𝗮𝗱𝗶 𝗣𝗲𝗺𝗯𝗮𝗵𝗮𝘀𝗮𝗻

𝐌𝐂 𝐏𝐞𝐦𝐤𝐨 𝐁𝐚𝐭𝐚𝐦 – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin Hamid, mewakili Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengikuti...

𝗥𝗼𝗮𝗱𝘀𝗵𝗼𝘄 𝗕𝗮𝘁𝗮𝗺 𝗕𝗮𝘁𝗶𝗸 𝗙𝗮𝘀𝗵𝗶𝗼𝗻 𝗪𝗲𝗲𝗸 𝟮𝟬𝟮𝟮 𝗸𝗲 𝗟𝗶𝗻𝗴𝗴𝗮, 𝗠𝗮𝗿𝗹𝗶𝗻 : 𝗣𝗲𝗿𝗸𝘂𝗮𝘁 𝗞𝗼𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘀𝗶 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗞𝗲𝘀𝗲𝗷𝗮𝗵𝘁𝗲𝗿𝗮𝗮𝗻 𝗠𝗮𝘀𝘆𝗮𝗿𝗮𝗸𝗮𝘁

𝐌𝐂 𝐏𝐞𝐦𝐤𝐨 𝐁𝐚𝐭𝐚𝐦 – Wakil Gubernur Kepri Hj Marlin Agustina Rudi menyampaikan bahwa kolaborasi dan kerja sama akan...

𝗞𝘂𝗻𝗷𝘂𝗻𝗴𝗶 𝗦𝗠𝗔𝗡 𝟮 𝗞𝗮𝗿𝗶𝗺𝘂𝗻, 𝗠𝗮𝗿𝗹𝗶𝗻 : 𝗝𝗮𝗱𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘀𝗶 𝗞𝗲𝗽𝗿𝗶 𝗖𝗲𝗿𝗱𝗮𝘀 𝗱𝗮𝗻 𝗚𝗲𝗺𝗶𝗹𝗮𝗻𝗴

𝗠𝗖 𝗣𝗲𝗺𝗸𝗼 𝗕𝗮𝘁𝗮𝗺 – Wakil Gubernur Kepri Hj Marlin Agustina Rudi yakin para pelajar dari Karimun memiliki daya...