Alamat Kami

Media Center Kota Batam

Kantor Walikota Batam Lantai 1 Teluk Tering Batam

Email : mediacenter@batam.go.id / kominfo@batam.go.id

Telp    : 0778-462164 / 462307

Fax     : 0778- 461813